กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : Roche Connect the Dots - Up-to-Date: The Role of Pathology in Personalized Medicine for Non-Small Cell Lung cancer (NSCLC)
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 22/11/2566 ถึงวันที่ 22/11/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม Virtual จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-021-23-11-28
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กาญจน์ยนา อัจฉราพรเพ็ญ
Email :: kanyana.acharapornpen@roche.com โทร:: 092-2245684
   
เอกสารประกอบ: open โครงการ Roche Connect the Dots - Up-to-Date: The Role of Pathology in Personalized Medicine for Non-Small Cell Lung canc
เอกสารประกอบ: open Agenda

วันที่บันทึกโครงการ 2023-10-25 09:43:38