กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : Abbott Education Web series: “Measurement Uncertainty for Medical Laboratories"
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 07/12/2566 ถึงวันที่ 07/12/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-037-23-12-16
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายณัฐพงศ์ กาญจนาพงศาเวช
Email :: nattapong.kanchanapongsawech@abbott.com โทร:: 089-2026249
   
เอกสารประกอบ: open CMTE_การประชุมเชิงวิชาการ Abbott Education Web series-Measurement of Uncertainty in Laboratory Medicine-rev01

วันที่บันทึกโครงการ 2023-10-25 14:50:12