กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการ MT-Knowledge empowerment by Double S Diagnostics, 2023 : “Hemoglobin A1C ไม่เท่า Glycated Hb”
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 24/11/2566 ถึงวันที่ 24/11/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสฺทโธ จังหวัด นครราชสีมา
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-049-23-11-02
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ประภพ ด่านเศรษฐกุล
Email :: prabhop@doublesdiagnostics.com โทร:: 0944646828
   
เอกสารประกอบ: open โครงการMT-Knowledge empowerment by Double S Diagnostics, 2023 : “Hemoglobin A1C ไม่เท่า Glycated Hb”

วันที่บันทึกโครงการ 2023-10-31 11:29:41