กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการ MT-Knowledge empowerment by Double S Diagnostics, 2023 : “DENGUE FROM THE MT LABORATORY PERSPECTIVE”
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 06/12/2566 ถึงวันที่ 06/12/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม บ.ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติดส์ จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-049-23-12-03
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ประภพ ด่านเศรษฐกุล
Email :: prabhop@doublesdiagnostics.com โทร:: 0944646828
   
เอกสารประกอบ: open โครงการMT-Knowledge empowerment by Double S Diagnostics, 2023 : “DENGUE FROM THE MT LABORATORY PERSPECTIVE”

วันที่บันทึกโครงการ 2023-10-31 11:34:26