กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการสถาบันพยาธิวิทยา กรมแพทย์ทหารบก “Becoming a good safety laboratory and healthy for all” วันที่ 7 -8 ธันวาคม 2566
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 07/12/2566 ถึงวันที่ 08/12/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี สถาบันพยาธิวิทยา กรมแพทย์ทหารบก จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-04-048-23-12-04
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ร.อ.อดุลย์เดช ธรรมเมธากาญจน์
Email :: Dreamdavil@gmail.com โทร:: 0645395565
   
เอกสารประกอบ: open ขออนุมัติจัดโครงการจัดประชุมวิชาการสถาบันพยาธิ ประจำเดือน ธ.ค. 66
เอกสารประกอบ: open กำหนดการประชุมวิชาการสถาบันพยาธิวิทยา กรมแพทย์ทหารบก

วันที่บันทึกโครงการ 2023-11-08 09:55:40