โครงการอบรมสัมมนา

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 MTC-LA 02 รุ่นที่ 32
สถานที่ :: โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 06/08/2563 - 08/08/2563 คะแนน :: 19.5
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 30/07/2563
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 MTC-LA 02 รุ่นที่ 31
สถานที่ :: โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ แจ้งวัฒนะ
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 17/08/2563 - 19/08/2563 คะแนน :: 19.5
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 01/08/2563
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ MTC-LA 09 รุ่นที่ 14
สถานที่ :: โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ แจ้งวัฒนะ
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 28/08/2563 - 28/08/2563 คะแนน :: 6.5
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 05/08/2563
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 MTC-LA-08 Plus รุ่นที่ 20
สถานที่ :: โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ แจ้งวัฒนะ
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 17/09/2563 - 19/09/2563 คะแนน :: 19.0
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 01/09/2563
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
  • 1