โครงการอบรมสัมมนา

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 MTC-LA-08 Plus รุ่นที่ 14
สถานที่ ::
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 21/06/2561 - 23/06/2561 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 10/06/2561
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ MTC-LA-09 รุ่นที่ 6
สถานที่ :: .
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 13/07/2561 - 13/07/2561 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 01/07/2561
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ MTC-LA-01 รุ่น 28
สถานที่ :: .
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 23/07/2561 - 24/07/2561 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 10/07/2561
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 MTC-LA-02 รุ่นที่ 24
สถานที่ :: .
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 13/08/2561 - 15/08/2561 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 01/08/2561
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ MTC-LA-09 รุ่นที่ 7
สถานที่ :: .
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 07/09/2561 - 07/09/2561 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 01/09/2561
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 MTC-LA-08 Plus รุ่นที่ 15
สถานที่ :: .
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 20/09/2561 - 22/09/2561 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 10/09/2561
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
  • 1