โครงการอบรมสัมมนา

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2565 MTC-LA-02 Online รุ่นที่ 3
สถานที่ :: สภาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 26/08/2565 - 28/08/2565 คะแนน :: 20.5
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 05/08/2565
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง MTC-LA 01 online รุ่นที่ 4
สถานที่ :: สภาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 03/09/2565 - 04/09/2565 คะแนน :: 14.0
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 15/08/2565
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ MTC-LA-09 Online รุ่นที่ 3
สถานที่ :: สภาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 10/09/2565 - 10/09/2565 คะแนน :: 4.0
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 20/08/2565
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ MTC-LA-08 Online รุ่นที่ 3
สถานที่ :: สภาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 24/09/2565 - 25/09/2565 คะแนน :: 15.0
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 01/09/2565
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
  • 1