โครงการอบรมสัมมนา

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ MTC-LA 01 รุ่น 31
สถานที่ ::
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 08/07/2562 - 09/07/2562 คะแนน :: 15.0
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 20/06/2562
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ MTC-LA 09 รุ่นที่ 12
สถานที่ :: โรงแรมเบสเวสท์เทิร์น แจ้งวัฒนะ
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 16/08/2562 - 16/08/2562 คะแนน :: 6.5
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 01/08/2562
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 MTC-LA 02 รุ่นที่ 27
สถานที่ ::
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 19/08/2562 - 21/08/2562 คะแนน :: 19.5
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 01/08/2562
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 MTC-LA 08 Plus รุ่นที่ 18
สถานที่ ::
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 19/09/2562 - 21/09/2562 คะแนน :: 19.0
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 10/09/2562
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
  • 1