โครงการอบรมสัมมนา

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร MTC-LA 08 Plus รุ่น 8 (นครราชสีมา)
สถานที่ :: โรงแรมเฮอร์มิเทจ
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 14/07/2560 - 16/07/2560 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 05/07/2560
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
MTC-LA-01 รุ่น 23
สถานที่ :: -
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 23/07/2560 - 24/07/2560 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 15/07/2560
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
MTC-LA 02 รุ่น 19
สถานที่ :: -
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 06/08/2560 - 08/08/2560 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 20/07/2560
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ MTC-LA 09 รุ่นที่ 1
สถานที่ :: โรงแรมริชมอลด์
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 11/08/2560 - 11/08/2560 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 15/07/2560
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
MTC-LA-08 Plus รุ่น 10
สถานที่ :: -
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 25/08/2560 - 27/08/2560 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 15/08/2560
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ MTC-LA 09 รุ่นที่ 2
สถานที่ :: โรงแรมริชมอลด์
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 08/09/2560 - 08/09/2560 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 15/08/2560
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
MTC-LA-01 รุ่น 24
สถานที่ :: -
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 24/09/2560 - 25/09/2560 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 15/09/2560
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ MTC-LA 09 รุ่นที่ 3
สถานที่ :: โรงแรมริชมอลด์
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 06/10/2560 - 06/10/2560 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 15/09/2560
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
MTC-LA-02 รุ่น 20
สถานที่ :: -
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 08/10/2560 - 10/10/2560 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 20/09/2560
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
MTC-LA-08 Plus รุ่น 11
สถานที่ :: -
หน่วยงานที่จัด :: อื่นๆ
วันที่อบรม 20/10/2560 - 22/10/2560 คะแนน ::
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 15/10/2560
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
  • 1