โครงการอบรมสัมมนา

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 MTC-LA 08 Plus รุ่นที่ 18
สถานที่ :: โรงแรมเบสเวสท์เทิร์น แจ้งวัฒนะ
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 19/09/2562 - 21/09/2562 คะแนน :: 19.0
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 10/09/2562
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 MTC-LA-08 Plus รุ่นที่ 19
สถานที่ :: โรงแรมแรมประจักษ์ตรา
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 26/09/2562 - 28/09/2562 คะแนน :: 19.0
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 13/09/2562
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
โครงการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (Thailand LA forum 2019)
สถานที่ :: อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
วันที่อบรม 24/11/2562 - 26/11/2562 คะแนน :: 14.5
รับลงทะเบียนถึงวันที่ 31/10/2562
โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียน / ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน
  • 1