กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เมดิทอป จำกัด
ชื่อกิจกรรม : การวางแผนการควบคุมคุณภาพด้านการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ณัฏฐนันท์ แสนอาทิตย์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 20/03/2561 ถึงวันที่ 20/03/2561
สถานที่ จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น M โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-035-18-03-01
คะแนนที่ได้
    เอกสารประกอบ: open กำหนดการเรื่อง การวางแผนการควบคุมคุณภาพด้านการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก
เอกสารประกอบ: open โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การวางแผนการควบคุมคุณภาพด้านการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก

วันที่บันทึกโครงการ 2018-03-07 12:22:17