กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร โครงการสัมมนาออนไลน์ CMTE Talk ; 1st 2022
สถานที่ :: สภาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นายจักรกฤษณ์ คล้ายคลึงดี Email :: cmtethailand@gmail.com เบอร์โทร :: 02-0266491 ต่อ 102
วันที่อบรม 01/06/2565 - 01/06/2565 คะแนน 3.0
“การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 5”
สถานที่ :: โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: จินดา กนกสินสมบัติ Email :: thaibiosafety.asso@gmail.com เบอร์โทร :: 024197306
วันที่อบรม 06/06/2565 - 10/06/2565 คะแนน 25.0
Atellica® Solution online workshop
สถานที่ :: Online ( MS Team )
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: เพลินพิศ แจ้งภูเขียว Email :: ploenpit.chaengphukheaw@siemens-healthineers.com เบอร์โทร :: 0632031664
วันที่อบรม 08/06/2565 - 10/06/2565 คะแนน 3.0
การบรรยายทางวิชาการออนไลน์หัวข้อ เรื่อง “Hidden pandemic: Challenging in MDRO management ”
สถานที่ :: ห้องประชุม บ.คิวไบโอซายน์ & online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: กัญญวีร์ อุ่นแสงจันทร์ Email :: kunyawee.a@qbiosci.com เบอร์โทร :: 092-224-6271
วันที่อบรม 10/06/2565 - 10/06/2565 คะแนน 1.5
The 5th Annual Chula - Laboratory Medicine Conference (CLMC) 2022 King Chulalongkorn Memorial Hospital “Laboratory Investigation in Adults vs Kids: Specialist’s Perspective” (Online)
สถานที่ :: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (Online)
หน่วยงานที่จัด :: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: โกศัย อยู่ยิ้ม Email :: kosaiyuyim@gmail.com เบอร์โทร :: 0944981600
วันที่อบรม 10/06/2565 - 24/06/2565 คะแนน 3.0
MTC-LA-09 Online "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ ปี 2565" รุ่นที่ 2
สถานที่ :: สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ (จัดผ่านระบบออนไลน์)
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: นายสารัตน์ อารีมีน Email :: alee_baba_4@hotmail.com เบอร์โทร :: 02-0266491 ต่อ 105
วันที่อบรม 11/06/2565 - 11/06/2565 คะแนน 4.0
Understanding Long COVID: Heart Muscle Damage Needs to Be Spotted Early (MYOCARDITIS)?
สถานที่ :: Video Conference
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: นางสาวมยุรี สูงส่งเกียรติ Email :: mayuree.soongsongkiat@abbott.com เบอร์โทร :: +66659373585
วันที่อบรม 14/06/2565 - 14/06/2565 คะแนน 1.0
โครงการสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ ๑๙ เรื่อง “A new era of I.P.C. in Thailand”
สถานที่ :: ณ โรงแรมมิตร์ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานที่จัด :: กรมควบคุมโรค
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: อ้อยใจ โคตรหนองปิง Email :: aoy0912@hotmail.com เบอร์โทร :: 0818590119
วันที่อบรม 15/06/2565 - 17/06/2565 คะแนน 19.0
การบริการวิชาการความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ออนไลน์ “MT-SAH Lunch Talk” ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
สถานที่ :: สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หน่วยงานที่จัด :: สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ Email :: maneerut.sr@wu.ac.th เบอร์โทร :: 0890127869
วันที่อบรม 22/06/2565 - 29/06/2565 คะแนน 2.0
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 30 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สถานที่ :: โรงแรมริชมอนด์
หน่วยงานที่จัด :: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: รสรินทร์ หมัดสมาน Email :: rossarin.m@dmsc.mail.go.th เบอร์โทร :: 0860666912
วันที่อบรม 22/06/2565 - 24/06/2565 คะแนน 11.5