กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร “Lean Workshop for Hospital Laboratory” (Yala hospital)
สถานที่ :: ห้องประชุมแลป ชั้น 5 รพ.ยะลา
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ธานี ฤกษ์ประสพผล Email :: tanee.lerkprasoppol@roche.com เบอร์โทร :: 0835404451
วันที่อบรม 03/10/2566 - 05/10/2566 คะแนน 10.5
“การแปลผลการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบินพร้อมการวิเคราะห์คู่เสี่ยง และการแก้ปัญหาเบื้องต้นในเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ หลักการ Capillary Electrophoresis รุ่น Minicap Flex-piercing”
สถานที่ :: ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร บริษัท เมดิทอป จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เมดิทอป จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: จารุวรรณ์ สุขสำราญ Email :: jaruwan_diag@meditopthailand.com เบอร์โทร :: 0819125592
วันที่อบรม 04/10/2566 - 04/10/2566 คะแนน 5.0
Roche Connect the Dots “HPV Self-sampling journey: Barrier to Accelerating Cervical cancer Elimination คัดกรองง่าย ติดตามไว ห่างไกลมะเร็งปากมดลูก”
สถานที่ :: ประชุม online ผ่าน Zoom meeting
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: รัตนาภรณ์ โกมลมุสิก Email :: ratanapon.komonmusik@roche.com เบอร์โทร :: 085-918-2403
วันที่อบรม 05/10/2566 - 05/10/2566 คะแนน 1.0
โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 “ISO 15189:2022 และ ISO 15190:2020”
สถานที่ :: ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคาร อปร ชั้น 11
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พลภัทร โรจน์นครินทร์ Email :: mdcumedlab@chula.md เบอร์โทร :: 02-256-4000 ต่อ 3609
วันที่อบรม 11/10/2566 - 11/10/2566 คะแนน 6.0
Clinical Utility of Novel Blood-based Biomarkers for TBI Management
สถานที่ :: Video conference
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ธนาภรณ์ ชีวาเสถียรชัยพร Email :: thanaporn.cheewastienchaiyaporn@abbott.com เบอร์โทร :: +666 59373569
วันที่อบรม 18/10/2566 - 18/10/2566 คะแนน 1.0
สัมมนาเชิงวิชาการ Z-Academy Roadshow ครั้งที่ 13 (Eastern Region) 2023
สถานที่ :: โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ซี เมดิค จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: นางสาวสุวัฒนา อภิวัฒนา Email :: suwatana@zmedicgroup.com เบอร์โทร :: 0982595012
วันที่อบรม 19/10/2566 - 20/10/2566 คะแนน 5.0
Shaping knowledge, improving practice
สถานที่ :: โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: เกวรี เรืองภู Email :: idat_50@hotmail.com เบอร์โทร :: 0-2716-6874
วันที่อบรม 20/10/2566 - 23/10/2566 คะแนน 25.0
การอบรมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Nanopore and its application in medical laboratories
สถานที่ :: ระบบสื่อออนไลน์ zoom
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: ผศ.ดร.สมพล แพรพันธ์ Email :: somphon.p@rsu.ac.th เบอร์โทร :: 029972200 ต่อ 1437 หรือ 1480
วันที่อบรม 21/10/2566 - 21/10/2566 คะแนน 2.0
การประชุมวิชาการ เรื่อง Development of Droplet Digital PCR for Non-Invasive Prenatal Test and Diagnosis.
สถานที่ :: Online webinar จังหวัด กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: วิภาดา เกียรติกังวานกุล Email :: wipada_kiatkangwankoon@bio-rad.com เบอร์โทร :: 084-439-3082
วันที่อบรม 25/10/2566 - 31/01/2567 คะแนน 1.0
การอบรมวิชาการ เรื่อง แนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล
สถานที่ :: ระบบสื่อออนไลน์ zoom
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: อ.รุ่งนภา วีระมโน Email :: rungnapa.v@rsu.ac.th เบอร์โทร :: 029972200 ต่อ 1437 หรือ 1480
วันที่อบรม 10/11/2566 - 10/11/2566 คะแนน 2.5