กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร โครงการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 5
สถานที่ :: อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 26/09/2563 - 27/09/2563 คะแนน 13.0
AMTT International Webinar "Together we are on the move"
สถานที่ :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 26/09/2563 - 26/09/2563 คะแนน 4.5
สัมนาออนไลน์ เรื่อง " Syphilis Today"
สถานที่ :: สัมนาออนไลน์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ไมนด์เรย์ เมดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 01/10/2563 - 01/10/2563 คะแนน 1.0
Siemens Healthineers day2020
สถานที่ :: Online via Microsoft Live
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 02/10/2563 - 31/10/2563 คะแนน 4.0
ประชุมวิชาการสัญจร ปี 2563 ครั้งที่ 2
สถานที่ :: ประชุมออนไลน์
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 03/10/2563 - 03/10/2563 คะแนน 3.0
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5/2563
สถานที่ :: ห้องประชุม 6A อาคารทันตกรรม ชั้น6 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 06/10/2563 - 06/10/2563 คะแนน 2.0
การอบรมฟื้นฟูความรู้ทางคลินิก ครั้งที่ 9 เรื่อง "เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์"
สถานที่ :: โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 07/10/2563 - 09/10/2563 คะแนน 15.0
ประชุมวิชาการสัญจร ปี 2563 ครั้งที่ 3
สถานที่ :: ประชุมออนไลน์
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 10/10/2563 - 10/10/2563 คะแนน 3.0
การประชุมวิชาการประจำปี 2563 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
สถานที่ :: โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 14/10/2563 - 16/10/2563 คะแนน 19.0
ORTHO Transfusion Medicine : Online Education Program (ครั้งที่ 4)
สถานที่ :: Webinar
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 15/10/2563 - 15/10/2563 คะแนน 1.0