กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร โครงการสัมมนา หลักการ และข้อกำหนดพื้นฐานของการใช้ตู้ชีวนิรภัย
สถานที่ :: ศูนย์ฝึกอบรมกิบไทย บริษัท กิบไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท กิบไทย จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 03/10/2561 - 03/10/2561 คะแนน 4.8
การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการสู่ความยั่งยืนกับการพัฒนาระบบ Auto Verificationและความเข้าใจแนวคิดของ LEAN
สถานที่ :: ห้องประชุมแผนกศูนย์ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ รพ. มงกุฎวัฒนะ
หน่วยงานที่จัด :: โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 18/10/2561 - 18/10/2561 คะแนน 4.0
การประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 53
สถานที่ :: โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมโลหิตวิทยา
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 25/10/2561 - 26/10/2561 คะแนน 7.5
การประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th Asian Cellular Therapy Organization Meeting (ACTO2018)
สถานที่ :: โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมโลหิตวิทยา
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 26/10/2561 - 28/10/2561 คะแนน 13.5
Thailand LA Forum 2018 มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
สถานที่ :: อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 25/11/2561 - 27/11/2561 คะแนน 14.0
Advanced Clinical Parameters in Hematology & Urinalysis
สถานที่ :: Swissotel Le Concorde Bangkok
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เมดิทอป จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 29/11/2561 - 29/11/2561 คะแนน 7.0
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 29
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 07/01/2562 - 08/01/2562 คะแนน 15.0
21st Bangkok International Symposium on HIV Medicine
สถานที่ :: ห้องประชุมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 16/01/2562 - 18/01/2562 คะแนน 15.0
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 8
สถานที่ :: อุดรธานี
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 18/01/2562 - 18/01/2562 คะแนน 6.5
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 25
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 11/02/2562 - 13/02/2562 คะแนน 19.5