กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร “Advanced Clinical Parameters in Hematology & Urinalysis”
สถานที่ :: รร.อมารี ดอนเมื่อง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เมดิทอป จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 27/05/2562 - 27/05/2562 คะแนน 7.0
หลักสูตรฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ ผ่านการประชุมทางไกล (Teleconference) Roche Connect the Dots: eLearning practice sharing ครั้งที่ 1
สถานที่ :: Teleconference
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 27/05/2562 - 27/05/2562 คะแนน 1.5
ประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ประจำปีครั้งที่ 43
สถานที่ :: โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 28/05/2562 - 31/05/2562 คะแนน 16.0
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 26
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 03/06/2562 - 04/06/2562 คะแนน 19.5
โครงการอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (CMTE) รุ่นที่ 5 เรื่อง Molecular diagnosis and drug sensitivity of Tuberculous bacteria
สถานที่ :: ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารพยาธิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 12/06/2562 - 12/06/2562 คะแนน 2.0
Roche Scientific Days 2019 in BKK
สถานที่ :: โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 13/06/2562 - 14/06/2562 คะแนน 9.5
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบคุณภาพ ISO 15189 / ISO 15190 : จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติและขอรับรอง ครั้งที่ 4
สถานที่ :: ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 19/06/2562 - 21/06/2562 คะแนน 19.5
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 17
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 20/06/2562 - 22/06/2562 คะแนน 19.0
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติทางชีวเวชศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ (National and International Conference on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019: Research and Innovation for Health)
สถานที่ :: โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช
หน่วยงานที่จัด :: สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 20/06/2562 - 21/06/2562 คะแนน 10.5
Update in HbA1c analysis, interference and interpretation
สถานที่ :: โรงพยาบาลภูเพียง อ.ภูเพียง
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ไบโอเซน จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 21/06/2562 - 21/06/2562 คะแนน 5.5