กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร ทักษะการตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกาย
สถานที่ :: ห้องประชุมของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท พีซีแอล โฮลดิ้ง จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 27/10/2560 - 27/10/2560 คะแนน 5.0
Randox International Quality Assessment Scheme
สถานที่ :: ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เมดิทอป จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เมดิทอป จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 31/10/2560 - 31/10/2560 คะแนน 7.0
FUJI DRI-CHEM Training Course
สถานที่ :: ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เมดิทอป จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เมดิทอป จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 02/11/2560 - 02/11/2560 คะแนน 7.5
การประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์สัญจรปีที่ 2 ครั้งที่ 2
สถานที่ :: ห้องประชุมชั้น 7 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 03/11/2560 - 03/11/2560 คะแนน 6.0
การประชุมวิชาการนานาชาติ ISTH Workshop on Hemostasis Disorders 2017
สถานที่ :: โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพ
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมโลหิตวิทยา
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 04/11/2560 - 07/11/2560 คะแนน 26.5
โครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Train-the-trainer" 2017
สถานที่ :: The Sukosol Hotel
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 09/11/2560 - 10/11/2560 คะแนน 10.0
ประชุมวิชาการเครือข่ายงานบริการโลหิต ครั้งที่ 3
สถานที่ :: ห้องประชุมฟอรัมเอ็ม โรงแรมเดอะพาราดิโซ อำเภอเมือง
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 09/11/2560 - 10/11/2560 คะแนน 12.0
สัมมนาเชิงวิชาการ " Z-Academy Roadshow 2017 (Bangkok) "
สถานที่ :: ้ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ซี เมดิค จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 10/11/2560 - 10/11/2560 คะแนน 4.5
Thailand LA forum 2017 มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560
สถานที่ :: ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 12/11/2560 - 14/11/2560 คะแนน 14.0
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ Roche Molecular Virology Day 2017
สถานที่ :: โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 17/11/2560 - 17/11/2560 คะแนน 5.0