กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทีนิคการแพทย์ "การดูผล Correlation Thyroid function, Hepatitis"
สถานที่ :: Microsoft Team
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 16/06/2564 - 16/06/2564 คะแนน 2.0
การประชุมเชิงวิชาการ “Lab monitoring of Covid-19 patients”
สถานที่ :: Video Conference
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 16/06/2564 - 16/06/2564 คะแนน 1.0
ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 6)
สถานที่ :: Online
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 17/06/2564 - 17/06/2564 คะแนน 1.0
RCD-Getting ready to safely open borders with International Travel Pass
สถานที่ :: Virtual Meeting
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 18/06/2564 - 18/06/2564 คะแนน 1.0
การประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44
สถานที่ :: ณ ศูนย์ประชุมพีช (PEACH) โรงแรมรอยัล คลิฟ บีส โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 22/06/2564 - 25/06/2564 คะแนน 17.5
Sysmex Lunch Symposium : Autoverification in Hematology How-to Ramathibodi Experience / AMTT 20 May 2021
สถานที่ :: ศูนย์ประชุมพีช (PEACH) โรงแรมรอยัล คลิฟ บีส โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 23/06/2564 - 23/06/2564 คะแนน 1.0
โครงการประชุมวิชาการประจำเดือน ครั้งที่ 5/2564(499)
สถานที่ :: ห้องประชุมจุมภฎ 1-2 ชั้น9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 24/06/2564 - 24/06/2564 คะแนน 2.0
Mini symposium on 2021 Research Highlight and Student Forum
สถานที่ :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 24/06/2564 - 25/06/2564 คะแนน 6.5
โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางห้องปฏิบัติการ สำหรับดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังในภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถานที่ :: โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง
หน่วยงานที่จัด :: โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 24/06/2564 - 25/06/2564 คะแนน 13.0
การบรรยายชุดวิชาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรื่อง การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (ภาคทฤษฎี)
สถานที่ :: มหาวิทยาลัยรังสิต โรงแรมอโนมา และศูนย์สุขภาพสตรีมิสกวาน
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 25/06/2564 - 29/08/2564 คะแนน 32.0