กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับนักเทคนิคการแพทย์
สถานที่ :: ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี
หน่วยงานที่จัด :: กรมควบคุมโรค
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 19/11/2561 - 23/11/2561 คะแนน 25.0
Thailand LA Forum 2018 มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
สถานที่ :: อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 25/11/2561 - 27/11/2561 คะแนน 14.0
Advanced Clinical Parameters in Hematology & Urinalysis
สถานที่ :: Swissotel Le Concorde Bangkok
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เมดิทอป จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 29/11/2561 - 29/11/2561 คะแนน 7.0
การประชุมวิชาการ เรื่อง “Recent Advances and Common Pitfalls in Risk Assessment and Diagnosis of Cardiovascular Diseases”
สถานที่ :: โรงแรมอโมรา ท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 12/12/2561 - 14/12/2561 คะแนน 15.5
Statistics for Clinical Laboratory: Management System
สถานที่ :: อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 13/12/2561 - 14/12/2561 คะแนน 11.0
โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2561 “3rd Annual Conference New Frontiers in Mass Spectrometry Clinical and Biomedical Applications”
สถานที่ :: ห้องบรรยาย ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 13/12/2561 - 14/12/2561 คะแนน 11.0
๑. โครงการสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด และสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญด้านการตรวจยาเสพติด ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
สถานที่ :: โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กทม
หน่วยงานที่จัด :: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 17/12/2561 - 18/12/2561 คะแนน 12.0
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 29
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 07/01/2562 - 08/01/2562 คะแนน 15.0
21st Bangkok International Symposium on HIV Medicine
สถานที่ :: ห้องประชุมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 16/01/2562 - 18/01/2562 คะแนน 15.0
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 8
สถานที่ :: อุดรธานี
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 18/01/2562 - 18/01/2562 คะแนน 6.5