กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร “การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 2”
สถานที่ :: โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย)
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 02/03/2563 - 03/03/2563 คะแนน 13.5
Roche Connect the Dots: eLearning Practices Sharing
สถานที่ :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 05/03/2563 - 05/03/2563 คะแนน 1.0
Platelet Day Workshop 2020
สถานที่ :: โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลลอรี่ บาย โซฟิเทล
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทเมด-วัน จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 05/03/2563 - 06/03/2563 คะแนน 9.0
งานประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum) ครั้งที่ 21
สถานที่ :: ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
หน่วยงานที่จัด :: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 11/03/2563 - 13/03/2563 คะแนน 15.5
การวางแผนการควบคุมคุณภาพด้านการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ(Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry)
สถานที่ :: อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 12/03/2563 - 13/03/2563 คะแนน 11.5
สัมมนาเชิงวิชาการ Z-Academy Roadshow 2020 ครั้งที่ 12 (Central Region)
สถานที่ :: โรงแรมอวานี สุขุมวิท
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ซี เมดิค จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 13/03/2563 - 13/03/2563 คะแนน 5.5
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2563
สถานที่ :: ห้องประชุม 6A อาคารทันตกรรม ชั้น6 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 17/03/2563 - 17/03/2563 คะแนน 2.0
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 19
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 19/03/2563 - 21/03/2563 คะแนน 19.0
การประชุมวิชาการประจำปี 2563 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
สถานที่ :: โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 19/03/2563 - 20/03/2563 คะแนน 13.0
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ #Connect with Roche @Hadyai
สถานที่ :: ณ ห้องประชุม โรงแรม ลีการ์เดน อ. หาดใหญ่
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 19/03/2563 - 20/03/2563 คะแนน 7.0