กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 Thailand LA Forum 2019
สถานที่ :: ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 24/11/2562 - 26/11/2562 คะแนน 14.5
หลักสูตรฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ ผ่านการประชุมทางไกล Roche Connect the Dots: eLearning practices sharing (Teleconference) ครั้งที่ 4
สถานที่ :: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 25/11/2562 - 25/11/2562 คะแนน 1.5
หลักสูตรการให้ความรู้สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 14 เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล” สำหรับนักเทคนิคการแพทย์
สถานที่ :: ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี
หน่วยงานที่จัด :: กรมควบคุมโรค
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 25/11/2562 - 29/11/2562 คะแนน 25.0
การประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อหลัก "ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์สู่คุณภาพการศึกษา (Creative accreditation for better quality education)"
สถานที่ :: ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 25/11/2562 - 26/11/2562 คะแนน 9.5
Moving forward through advanced clinical diagnostics
สถานที่ :: เคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เมดิทอป จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 29/11/2562 - 01/12/2562 คะแนน 11.0
การประชุมนักวิจัยระดับนานาชาติ Natural Products in the promotion of Healthspan and lifespan
สถานที่ :: โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 29/11/2562 - 29/11/2562 คะแนน 4.0
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 4/2562
สถานที่ :: ห้องประชุม 6A อาคารทันตกรรม ชั้น6 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 03/12/2562 - 03/12/2562 คะแนน 2.0
โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเทคนิคการแพทย์ประจำปี ม.พะเยา ครั้งที่ 2 เรื่อง "Key success factors in routine problem solving"
สถานที่ :: โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 03/12/2562 - 04/12/2562 คะแนน 10.0
โครงการประชุมสัมมนา Mindray - SE Laboratory Talk 2019
สถานที่ :: โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 04/12/2562 - 04/12/2562 คะแนน 4.5
ประชุมวิชาการสัญจรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
สถานที่ :: ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม ชั้น 12 อาคาร 2
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 09/12/2562 - 09/12/2562 คะแนน 5.5