กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ.2566 (SICMPH2023)
สถานที่ :: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นางสาวพิริยา ศิริวรรณ Email :: phiriya.sir@mahidol.edu เบอร์โทร :: 0896948363
วันที่อบรม 19/06/2566 - 23/06/2566 คะแนน 25.0
โครงการอบรมวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง Enhancing Laboratory on a Global Level ครั้งที่ 10
สถานที่ :: โรงแรม เลอ เอราวัณพังงา
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: กาญดา คันศร Email :: kcansorn@nu.ac.th เบอร์โทร :: 0926951626
วันที่อบรม 19/06/2566 - 19/06/2566 คะแนน 3.5
โครงการอบรมวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง Enhancing Laboratory on a Global Level ครั้งที่ 11
สถานที่ :: โรงแรม Hotel Midtown Ratsada
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: กาญดา คันศร Email :: kcansorn@nu.ac.th เบอร์โทร :: 0926951626
วันที่อบรม 20/06/2566 - 20/06/2566 คะแนน 3.5
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31 ประจำปีงบประมาณ 2566
สถานที่ :: โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์
หน่วยงานที่จัด :: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: รสรินทร์ หมัดสมาน Email :: rossarin.m@dmsc.mail.go.th เบอร์โทร :: 0860666912
วันที่อบรม 21/06/2566 - 23/06/2566 คะแนน 12.0
โครงการบริการวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย (อบรบรูปแบบ Onsite และ Online)
สถานที่ :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นันทพร อินเขาย้อย Email :: Nuntaporni@nu.ac.th เบอร์โทร :: 0896419290
วันที่อบรม 23/06/2566 - 23/06/2566 คะแนน 2.0
การประชุมวิชาการ INNOVITA ACADEMIC NIGHT
สถานที่ :: โรงแรม MILLENNIUM HILTON BANGKOK ห้อง Thonburi Ballroom ชั้น M
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ดารัตน์ เหลืองวรานันท์ Email :: hausenteam@gmail.com เบอร์โทร :: 0818191998
วันที่อบรม 26/06/2566 - 26/06/2566 คะแนน 1.5
The 20th National Seminar on Infection Control “Infection Prevention Issues Post-COVID-19”
สถานที่ :: Jomtien Palm Beach Hotel and Resort, Chonburi Thailand
หน่วยงานที่จัด :: กรมควบคุมโรค
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: อ้อยใจ โคตรหนองปิง Email :: ipc.amrtraining@gmail.com เบอร์โทร :: 025903443
วันที่อบรม 26/06/2566 - 30/06/2566 คะแนน 25.0
การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 45 ปี 66
สถานที่ :: ทรู ไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยาม
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: รณพร ประสงค์สุข Email :: ranaporn.pra@gmail.com เบอร์โทร :: 0886811581
วันที่อบรม 28/06/2566 - 30/06/2566 คะแนน 15.0
การบรรยายวิชาการหัวข้อ The New Microbiology Diagnostic Practices: Update and Adoption Point for Thailand
สถานที่ :: Icon Siam
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท บีโอ เมริเยอร์ ประเทศไทย จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: อมรรัตน์ อินทร์ขาว Email :: amornrat.inkhao@biomerieux.com เบอร์โทร :: 0655181888
วันที่อบรม 28/06/2566 - 28/06/2566 คะแนน 1.5
What’s new in HIV and Syphilis ?
สถานที่ :: ทรู ไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยาม
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: นางสาวรัชฎา ผาผง Email :: ratchada.ph@rx.co.th เบอร์โทร :: 084-7008881
วันที่อบรม 29/06/2566 - 29/06/2566 คะแนน 1.5