กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร การประชุมเครือข่ายพยาธิวิทยาคลินิก กรมแพทย์ทหารบก ครั้งที่ 14
สถานที่ :: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
หน่วยงานที่จัด :: กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 17/11/2560 - 17/11/2560 คะแนน 5.0
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 12
สถานที่ :: ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
หน่วยงานที่จัด :: กรมควบคุมโรค
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 20/11/2560 - 24/11/2560 คะแนน 25.0
โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเทคนิคการแพทย์ประจำปี ม.พะเยา ครั้งที่ 1 เรื่อง การควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ : มาตรฐานล่าสุดและการนำไปใช้
สถานที่ :: โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม
หน่วยงานที่จัด :: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 23/11/2560 - 24/11/2560 คะแนน 10.5
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 27 สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
สถานที่ :: โรงแรม เอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 23/11/2560 - 24/11/2560 คะแนน 9.5
1st Sysmex Asia Pacific Clinical Symposium: Chronic disease in primary care:Current trends and emerging challenges
สถานที่ :: Shangri-La Chiangmai Hotel
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 29/11/2560 - 30/11/2560 คะแนน 11.5
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Workshop on Clinical Chemistry Laboratory Improvement Tools” ครั้งที่ 3
สถานที่ :: โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัด :: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 06/12/2560 - 08/12/2560 คะแนน 15.0
20th Bangkok International Symposium on HIV Medicine
สถานที่ :: ห้องประชุมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 17/01/2561 - 19/01/2561 คะแนน 14.0
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 12
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 18/01/2561 - 20/01/2561 คะแนน 17.5
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 25
สถานที่ :: อุดรธานี
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 28/01/2561 - 29/01/2561 คะแนน 14.5
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 รุ่นที่ 21
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 12/02/2561 - 14/02/2561 คะแนน 19.5