กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ Roche Experience Days (RED) 2020 Theme: Transformation
สถานที่ :: อบรมผ่านการประชุมทางไกล (Virtual)
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 17/11/2563 - 17/11/2563 คะแนน 3.0
Laboratory diagnosis of COVID-19 with Serology testing
สถานที่ :: สัมมนา on line
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 17/11/2563 - 17/11/2563 คะแนน 1.5
ORTHO Transfusion Medicine : Online Education Program (ครั้งที่ 4)
สถานที่ :: Webinar
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 18/11/2563 - 18/11/2563 คะแนน 1.0
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ Roche Experience Days (RED) 2020 Theme: DATA CENTRICITY
สถานที่ :: อบรมผ่านการประชุมทางไกล (Virtual)
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 18/11/2563 - 18/11/2563 คะแนน 3.0
ประชุมวิชาการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563
สถานที่ :: โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
หน่วยงานที่จัด :: โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 19/11/2563 - 20/11/2563 คะแนน 13.0
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ Roche Experience Days (RED) 2020 Theme: Managing care and providing more accurate treatment
สถานที่ :: อบรมผ่านการประชุมทางไกล (Virtual)
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 19/11/2563 - 19/11/2563 คะแนน 3.5
Roche Connect the Dots: eLearning Practices Sharing
สถานที่ :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 20/11/2563 - 20/11/2563 คะแนน 1.0
มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 Thailand LA Forum 2020
สถานที่ :: ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 23/11/2563 - 24/11/2563 คะแนน 9.0
อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูวิชาการเพื่ออัพเดตสถานการณ์ TB ในประเทศไทยและการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบัน
สถานที่ :: ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 23/11/2563 - 23/11/2563 คะแนน 4.0
ORTHO The neXT : Online Education Program (ครั้งที่ 6)
สถานที่ :: Webinar
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 26/11/2563 - 26/11/2563 คะแนน 1.0