กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร Bio-Rad Diabetes Summit 2017
สถานที่ :: โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 08/09/2560 - 08/09/2560 คะแนน 5.0
การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ.2560: จุฬาฯ - รามาฯ - ศิริราช
สถานที่ :: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
หน่วยงานที่จัด :: คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 13/09/2560 - 15/09/2560 คะแนน 24.0
โครงการประชุมสัมนา เรื่อง "Modern Coagulation : Moving forward"
สถานที่ :: ณ โรงแรมเซนทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 15/09/2560 - 16/09/2560 คะแนน 6.0
AAMLS 2017 Scientific Reunification: From Basic to Cutting-edge Medical Laboratory Sciences on 22 September 2017
สถานที่ :: BEXCO, BUSAN, KOREA
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 22/09/2560 - 22/09/2560 คะแนน 5.5
MTC-LA-01 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 24
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 24/09/2560 - 25/09/2560 คะแนน 13.0
Bio-Rad Transfusion Seminar 2017, Thailand
สถานที่ :: Novotel Bangkok, Siam Square
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 25/09/2560 - 21/09/2560 คะแนน 7.0
โครงการประชุมสัมนา เรื่อง "Modern Coagulation : Moving forward"
สถานที่ :: ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
วันที่อบรม 29/09/2560 - 30/09/2560 คะแนน 6.0
การประชุมวิชาการกลางปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51
สถานที่ :: โรงแรมทวาราวดี
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมโลหิตวิทยา
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
วันที่อบรม 05/10/2560 - 06/10/2560 คะแนน 6.5
MTC-LA-09 "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 3
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
วันที่อบรม 06/10/2560 - 06/10/2560 คะแนน 8.0
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 รุ่นที่ 20
สถานที่ :: กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
วันที่อบรม 08/10/2560 - 10/10/2560 คะแนน 16.5