ข่าว

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร 24th Bangkok International Symposium on HIV Medicine
วันอบรม 19/01/2565
โครงการประชุมวิชาการประจำเดือน ครั้งที่ 9/2564(503)
วันอบรม 23/12/2564
แอนติบอดี: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้
วันอบรม 21/12/2564
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ แนวทางการจำแนกชนิดของเชื้อ และทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพแก่บุคคลากรขั้นสูง ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ BD Phoenix M50
วันอบรม 20/12/2564
19th TSH Webinar Philadelphia chromosome-positive leukemia
วันอบรม 10/12/2564
ประชุมวิชาการ Workshop in Medical Genetics and Genomics
วันอบรม 03/12/2564
การประชุมวิชาการประจําปี ครั้งที่ 30 สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)
วันอบรม 29/11/2564
อบรมหลักสูตร การให้ความรู้สำหรับ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๑๖ เรื่อง “การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล”
วันอบรม 29/11/2564
โครงการประชุมบรรยายวิชาการ Quality control in Covid-19 Testing
วันอบรม 16/11/2564
“Evolution of multi-drug resistant bacteria from 1994-2021”
วันอบรม 11/11/2564
โครงการบรรยายวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก
วันอบรม 06/10/2564
“Best in Class Technology and Case Studies for Hematology”
วันอบรม 20/07/2564