ข่าว

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร MTC-LA-08 Online การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 3 ปี 2566
วันอบรม 23/09/2566
MTC-LA-09 Online "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 3 ปี 2566
วันอบรม 09/09/2566
MTC-LA-02 Online เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2565 รุ่นที่ 3 ปี 2566
วันอบรม 25/08/2566
MTC-LA-08 Online การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 2 ปี 2566
วันอบรม 22/07/2566
MTC-LA-01 Online มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 3 ปี 2566
วันอบรม 08/07/2566
MTC-LA-09 Online "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 2 ปี 2566
วันอบรม 10/06/2566
MTC-LA-01 Online มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2566
วันอบรม 06/05/2566
MTC-LA-02 Online เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2565 รุ่นที่ 2 ปี 2566
วันอบรม 28/04/2566
โครงการประชุมวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ‘‘PSU Medical Technology Conference’’
วันอบรม 27/04/2566
MTC-LA-09 Online "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 1 ปี 2566
วันอบรม 08/04/2566
โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2566
วันอบรม 04/04/2566
ประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมที่ก้าวหน้า สู่การรักษาที่ก้าวไกล"
วันอบรม 29/03/2566