ข่าว

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร MTC-LA-08 Plus Online การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 2
วันอบรม 30/09/2564
ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 8)
วันอบรม 16/09/2564
MTC-LA-09 Online "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 3
วันอบรม 04/09/2564
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทีนิคการแพทย์ "The Complete Laboratory Determination to Support the Diagnosis of CIVID-19: Usefulness of comprehensive methodology"
วันอบรม 20/08/2564
ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 7)
วันอบรม 19/08/2564
การอบรมออนไลน์ เรื่อง COVID-19 : Laboratory Testing in the Postvaccination Era
วันอบรม 13/08/2564
International Society for Human and Animal Mycology Asia Fungal Working Group 2021 (ISHAM Asia Congress 2021)
วันอบรม 06/08/2564
MTC-LA-02 เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 36
วันอบรม 02/08/2564
MTC-LA-08 Plus การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 23
วันอบรม 29/07/2564
MTC-LA-08 Plus Online การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 1
วันอบรม 29/07/2564
โครงการอบรมทางไกล (Online) เรื่่อง "ลดสูบ = ลดเสี่ยงโควิด-19" และ "เลิกสูบ... 1600 ช่วยได้"
วันอบรม 22/07/2564
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทีนิคการแพทย์ "การดูผล Correlation สำหรับโรคเลือด Iron, TIBC, Ferritin"
วันอบรม 21/07/2564