ข่าว

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"พื้นฐานเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ รุ่นที่ 1"
วันอบรม 15/12/2565
โครงการประชุมวิชาการประจำภาค ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2
วันอบรม 28/11/2565
มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 Thailand LA Forum 2022
วันอบรม 27/11/2565
Procalcitonin : A effective biomarker to empower antimicrobial stewardship and bacterial infection management
วันอบรม 24/11/2565
การอบรมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Acid-base disorders: clinical and laboratory evaluation
วันอบรม 23/11/2565
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ
วันอบรม 14/11/2565
Quality on stage : e learning practices sharing
วันอบรม 04/11/2565
โครงการประชุมวิชาการประจำเดือน ครั้งที่ 8/2565 (511)
วันอบรม 28/10/2565
การประชุมวิชาการประจำภาค ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
วันอบรม 27/10/2565
หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาวิชาการทางห้องปฏิบัติการ ผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) 2022 ORTHO Online Education Program (ครั้งที่ 11)
วันอบรม 27/10/2565
การประชุมวิชาการกลางปี 2565
วันอบรม 27/10/2565
The Influence of Medical Genomics on Global Movement
วันอบรม 26/10/2565