ข่าว

  • 1
กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร Nationwide HPV DNA Screening Program for Cervical Cancer Eradication
วันอบรม 13/01/2564
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขประจำปี 2563 (SICMPH2020)
วันอบรม 30/12/2563
Roche Connect the Dots: eLearning Practices Sharing
วันอบรม 18/12/2563
Social Media Beware and Be Aware
วันอบรม 16/12/2563
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 6/2563
วันอบรม 01/12/2563
Roche Connect the Dots: eLearning Practices Sharing
วันอบรม 20/11/2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ครั้งที่ 12 เรื่อง กรณีศึกษาในงานบริการโลหิตและการเลือกส่วนประกอบของเลือดที่เหมาะสม
วันอบรม 16/11/2563
Road to Success for Hepatitis Elimination Program by 2030 in Thailand
วันอบรม 04/11/2563
Roche Connect the Dots: eLearning Practices Sharing
วันอบรม 16/10/2563
การอบรมฟื้นฟูความรู้ทางคลินิก ครั้งที่ 9 เรื่อง "เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์"
วันอบรม 07/10/2563
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5/2563
วันอบรม 06/10/2563
ORTHO The neXT : Online Education Program (ครั้งที่ 3)
วันอบรม 25/09/2563