ข่าวเทคโนโลยี

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร MTC-LA-08 Online การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 3 ปี 2566
วันอบรม 23/09/2566
MTC-LA-09 Online "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 3 ปี 2566
วันอบรม 09/09/2566
MTC-LA-02 Online เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ฉบับปี 2565 รุ่นที่ 3 ปี 2566
วันอบรม 25/08/2566
โครงการอบรม The 5th Medical Laboratory Conference 2023 “Special Laboratory For Medical Diagnosis” 24-25 August 2023 SD Avenue Hotel, Bangkok
วันอบรม 24/08/2566
MTC-LA-08 Online การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 2 ปี 2566
วันอบรม 22/07/2566
การบรรยายชุดวิชาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรื่อง การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (ภาคทฤษฎี)
วันอบรม 15/07/2566
การบรรยายชุดวิชาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรื่อง การฝึกปฎิบัติการนักเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
วันอบรม 15/07/2566
MTC-LA-01 Online มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 3 ปี 2566
วันอบรม 08/07/2566
การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ (ACMTT) ครั้งที่ 45 ปี 66
วันอบรม 28/06/2566
MTC-LA-09 Online "เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ" รุ่นที่ 2 ปี 2566
วันอบรม 10/06/2566
พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังแบบองค์รวม
วันอบรม 26/05/2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์สารน้ำในร่างกาย
วันอบรม 22/05/2566