ข่าว

ประกาศใบรับรองหน่วยคะแนน CMTE สำหรับต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดทำใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถเข้าไปตรวจสอบคะแนนสะสมในใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ได้ที่ web สภาเทคนิคการแพทย์ (http://mtc.or.th) โดย loginเข้าระบบของตนเอง ใบรับรองหน่วยคะแนน สามารถเก็บบันทึกในรูปแบบpdf.และ/หรือสั่งพิมพ์ออกมา ตามความต้องการใช้งาน
 
ในใบรับรองหน่วยคะแนนจะมีคะแนนอยู่ 2 ช่อง คะแนนในช่องด้านซ้ายมือ จะเป็นคะแนนที่สมาชิกได้สะสมในช่วง 5 ปี ตามระยะเวลาของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คะแนนในช่องนี้ใช้เพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ เมื่อใบอนุญาตฯครบอายุและต่อใหม่ ช่วงระยะเวลาในช่องนี้จะเปลี่ยนตามวันที่เริ่มอนุญาตจนถึงวันหมดอายุ คะแนนที่สะสมในช่วงเวลาเดิมก็จะหายไปทั้งหมด ส่วนคะแนนในช่องด้านขวามือจะเป็นคะแนนที่สมาชิกได้สะสมตั้งแต่เริ่มมีการสะสมคะแนนCMTE จนถึงวันที่เปิดดูภาพใบรับรองหน่วยคะแนน คะแนนส่วนนี้จะสะท้อนการเข้าร่วม/การทำกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสมาชิก
2018-03-15