แจ้งปรับปรุงระบบสารสนเทศสมาชิก

ขณะนี้สภาเทคนิคการแพทย์กำลังดำเนินการเตรียมความพร้อมในการโอนย้ายระบบสารสนเทศสมาชิกไปยังระบบใหม่ โดยสมาชิก ที่ต้องการตรวจสอบใบอนุญาต การต่ออายุ การขึ้นทะเบียน และการลงทะเบียนอบรมต่าง ๆ กรุณาศึกษาข้อมูลในเว็บ mtcouncil.org เป็นหลัก ขออภัยในความไม่สะดวก

ตรวจสอบคะแนน CMTE ที่นี่