ขอรับ Password


ลงทะเบียนขอรับ Password สำหรับสมาชิก

 
เลขที่ ท.น .
เลขที่ บัตรประชาชน
คำนำหน้า ::
ชื่อ ::
นามสกุล ::
Email ::
เบอร์มือถือ ::
   
สภาเทคนิคการแพทย์จะส่ง Password ให้ท่านทาง Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้นี้
ท่านสามารถใช้ Password ที่ได้รับนี้ Login เข้าระบบ เพื่อใช้บริการต่าง ๆ สำหรับสมาชิก เช่น ขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ และอื่น ๆ
หมายเหตุ ผู้ที่ลงทะเบียนขอรับ Password ต้องเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์เท่านั้น