กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

กิจกรรมที่กำลังรับสมัคร "Advancing HIV Testing: From Innovative Technologies to Efficient Workflows"
สถานที่ :: Webinar
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: สิทธิชัย ไหลภาภรณ์ Email :: nicharee.kuntarakornkiti@abbott.com เบอร์โทร :: 0915539887
วันที่อบรม 06/03/2567 - 06/03/2567 คะแนน 2.0
MTC-LA-01 (Online) มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1 ปี 2567
สถานที่ :: ห้องประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ผ่านระบบออนไลน์
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นายสารัตน์ อารีมีน Email :: medtechcouncil@gmail.com เบอร์โทร :: 02-0266491 ต่อ 104
วันที่อบรม 07/03/2567 - 08/03/2567 คะแนน 13.0
โครงการอบรมทางไกล ครั้งที่ 5 เรื่อง "นักเทคนิคการแพทย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ตอนที่ 3 บุหรี่ไฟฟ้า : ท่านถาม - เราตอบ"
สถานที่ :: ห้องประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ผ่านระบบออนไลน์
หน่วยงานที่จัด :: สภาเทคนิคการแพทย์
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: นายสารัตน์ อารีมีน Email :: cmtethailand@gamil.com เบอร์โทร :: 02-0266491 ต่อ 104
วันที่อบรม 09/03/2567 - 09/03/2567 คะแนน 2.0
การฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก (Intrauterine Insemination (IUI) on Workshop)
สถานที่ :: สยามเฟอร์ทิลิตี้คลินิก สาขา ถนนวิทยุ ชั้น 3 อาคารเคี่ยนหงวน3 เลขที่ 152 ถ.วิทยุลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: นางธิดา รัตนะจิตร Email :: info@siamfertilitywireless.com เบอร์โทร :: 098-018-6832
วันที่อบรม 12/03/2567 - 12/03/2567 คะแนน 4.5
การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 "Growth Mindset for Better Healthcare System"
สถานที่ :: ณ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี
หน่วยงานที่จัด :: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
ผู้ติดต่อ :: สุพรรณี สุวรรณศรี Email :: suphannee@ha.or.th เบอร์โทร :: 0891817218
วันที่อบรม 12/03/2567 - 15/03/2567 คะแนน 17.5
การตรวจวินิจฉัยเชื้อปรสิตที่ก่อโรคและฉวยโอกาสในทางเดินอาหาร รุ่นที่ 1 Laboratory Diagnosis of Pathogenic and Opportunistic Parasites in Gastrointestinal Tracts
สถานที่ :: คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล
หน่วยงานที่จัด :: คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ลักษณะกิจกรรม :: รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
ผู้ติดต่อ :: รศ. ดร.สุภลัคน์ โพธิ์พฤกษ์ Email :: Supaluk.pop@mahidol.ac.th เบอร์โทร :: 0875947920
วันที่อบรม 13/03/2567 - 15/03/2567 คะแนน 16.5
การอบรมระยะสั้นประจำปี 2567 (Short course of Infectious Diseases 2024)
สถานที่ :: โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ (สามย่าน)
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: ไม่ระบุ
ผู้ติดต่อ :: นางสาวธนัญชกร คล้ายอุไร Email :: idat_50@hotmail.com เบอร์โทร :: 027166874
วันที่อบรม 13/03/2567 - 15/03/2567 คะแนน 18.0
การประชุมวิชาการประจำปี 2567
สถานที่ :: ณ ห้องประชุม Pavilion A โรงแรมเดอะแกรนด์โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
หน่วยงานที่จัด :: สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ภริตา กีลี Email :: transplantthai1@gmail.com เบอร์โทร :: 064-9835141
วันที่อบรม 14/03/2567 - 16/03/2567 คะแนน 18.0
Meditop & Sysmex Scientific Day 2024
สถานที่ :: Avani Riverside Bangkok Hotel
หน่วยงานที่จัด :: บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: ณภาธร อัศวภูริโยธิน Email :: Naphathorn@sysmex.co.th เบอร์โทร :: 0966424698
วันที่อบรม 14/03/2567 - 14/03/2567 คะแนน 7.0
สัมมนาเชิงวิชาการ “Z-Academy Roadshow ครั้งที่ 14 (Bangkok) 2024”
สถานที่ :: โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น
หน่วยงานที่จัด :: บริษัท ซี เมดิค จำกัด
ลักษณะกิจกรรม :: กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
ผู้ติดต่อ :: นางสาวสุวัฒนา อภิวัฒนา Email :: suwatana@zmedicgroup.com เบอร์โทร :: 0982595012
วันที่อบรม 15/03/2567 - 15/03/2567 คะแนน 5.5