แจ้งปรับปรุงระบบสารสนเทศสมาชิก

ขณะนี้สภาเทคนิคการแพทย์กำลังดำเนินการเตรียมความพร้อมในการโอนย้ายระบบสารสนเทศสมาชิกไปยังระบบใหม่ โดยสมาชิกยังสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปได้จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้การตรวจสอบใบอนุญาต การต่ออายุ การขึ้นทะเบียน และการลงทะเบียนอบรมต่าง ๆ กรุณาศึกษาข้อมูลในเว็บ mtcouncil.org เป็นหลัก ขออภัยในความไม่สะดวก