ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสอบ

โปรดกำหนด password สำหรับเข้าระบบ


Password ยื่นยัน Password กรุณากำหนด Password อย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป
 

คำแนะนำสำหรับผู้สมัครสอบใหม่

1.กรุณากำหนด password เพื่อทำการ Login โดย Usename คือเลขที่บัตรประชาชน Password ท่านสามารถกำหนดได้เอง
2. กรอกรายละเอียดในหน้าสมัครสอบ หน้าถัดไป
3.แนบเอกสารสมัครสอบในหน้าถัดไป ระบบจะออกเอกสารการชำระค่าสมัครสอบให้ (Invoice)
4.นำใบ Invoice ไปชำระเงินที่ธนาคาร กรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
5.เมื่อสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ตรวจสอบเอกสารและการชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว ท่านจะสามารถ Login เข้าใช้งานระบบได้
6.Login เข้าระบบเพื่อดูข้อมูลการสมัครสอบและติดตามผลการสอบของท่านต่อไป

.