ขอเชิญบริจาคบูชา เหรียญพระพุทธชินราช

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมทำบุญบริจาคบูชา
เหรียญพระพุทธชินราช ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

เอกสารประกอบ: รายละเอียด

โปรดระบุจำนวน

จำนวนเหรียญ

บริจาคบูชา เหรียญละ 100 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท และทุกๆ 10 เหรียญ เพิ่มค่าจัดส่ง 50 บาท

 

ชื่อผู้รับ

คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน
เลขที่ ท.น. (ถ้ามี)
เบอร์มือถือ
E-mail address

 
ที่อยู่สำหรับจัดส่ง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

 
คณะกรรมการจัดงาน 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย โดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดทำ เหรียญพระพุทธชินราช ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย เนื้อทองแดงรมน้ำตาลเม็ดมะขาม ขึ้นจำนวน 20,000 เหรียญ ให้บริจาคบูชา เหรียญละ 100 บาท รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายเป็นมอบให้สภาเทคนิคการแพทย์เพื่อการจัดสร้างที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ถาวรต่อไป
ท่านสามารถจองผ่านระบบ พร้อมชำระเงินบริจาคพร้อมค่าจัดส่งผ่านทางธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ค่าจัดส่ง 50 บาท และทุกๆ 10 เหรียญ เพิ่มค่าจัดส่ง 50 บาท