ลงทะเบียนการประชุม / อบรม

เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ MTC-LA-09 Online รุ่นที่ 1

วันที่ประชุม/อบรม 08/04/2566 - 08/04/2566
สภาเทคนิคการแพทย์

เอกสารประกอบ: open เชิญเข้าอบรม MTC-LA 2566
เอกสารประกอบ: open โครงการอบรม MTC-LA 09 online 2566

ชื่อผู้ลงทะเบียน

คำนำหน้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
เลขที่บัตรประชาชน *
เบอร์มือถือ *
หมายเลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : ท.น.
E-mail address *

ชื่อสถานที่ทำงาน *
ที่อยู่ที่ทำงาน *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
แฟกซ์

 

การออกใบเสร็จรับเงิน

ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้ (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30/03/2566 )

 

กรุณาเลือกอาหาร

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :

คุณสารัตน์ อาลีมีน โทร 08-1489-9648 , คุณวัชรี คิดขยัน 089-036-0179
หรือ สภาเทคนิคการแพทย์ โทร 02-580-0229 ในเวลาราชการ 08.30 - 16. 30 น.