กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 10
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 17/12/2565 ถึงวันที่ 18/12/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-03-004-22-12-07
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม วาสนา พิโลนพงศธร
Email :: wassana.p@cmu.ac.th โทร:: 053936026
   
เอกสารประกอบ: open อนุมัติจัดโครงการ
เอกสารประกอบ: open โครงการอบรม

วันที่บันทึกโครงการ 2023-06-15 00:22:11