กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท ยู เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 16/12/2565 ถึงวันที่ 16/12/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัด อุบลราชธานี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-01-108-22-12-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พิมพ์วิมล บุญลุตินันท์
Email :: mobile7a@hotmail.com โทร:: 088 2550254,045 255700
   
เอกสารประกอบ: open เอกสารเชิญร่วมประชุมวิชาการ,กำหนดการอบรม,ใบลงทะเบียน

วันที่บันทึกโครงการ 2023-06-15 00:22:11