กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการสัมมนาเรื่อง “การเก็บสิ่งส่งตรวจทางชีววิทยาเพื่อตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์”
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 01/12/2565 ถึงวันที่ 01/12/2565
สถานที่ จัดกิจกรรม บรรยายออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM จังหวัด ปทุมธานี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-41-029-22-12-05
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผศ.ดร.ไพเราะ ไพรหิรัญกิจ
Email :: pairoa.prai@gmail.com โทร:: 0998708076
   
เอกสารประกอบ: open รายละเอียดโครงการสัมมนาเรื่อง “การเก็บสิ่งส่งตรวจทางชีววิทยาเพื่อตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์”

วันที่บันทึกโครงการ 2023-06-15 00:22:11