กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตโปรตีนรีคอมบิเแนนท์สำหรับการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 24/04/2566 ถึงวันที่ 28/04/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-03-005-23-04-02
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม รศ.นิชา เจริญศรี
Email :: nicha@kku.ac.th โทร:: 043202086
   
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2023-06-15 00:22:11