กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวิเคราะห์สารน้ำในร่างกาย
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 22/05/2566 ถึงวันที่ 26/05/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-03-005-23-05-08
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี
Email :: limpro@hotmail.com โทร:: 0872239215
   
เอกสารประกอบ: open โครงการและกำหนดการ

วันที่บันทึกโครงการ 2023-06-15 00:22:11