กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังแบบองค์รวม
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 2 การอบรมฟื้นฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้น
วันที่จัดกิจกรรม 26/05/2566 ถึงวันที่ 26/05/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้จังหวัดตรัง จังหวัด ตรัง
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-02-046-23-05-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายสมโชค จันทร์สถาพร
Email :: som123jan@gmail.com โทร:: 0657629568
   
เอกสารประกอบ: open
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2023-06-15 00:22:11