กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 13528:2022 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 29/03/2566 ถึงวันที่ 30/03/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด นครปฐม
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-03-006-23-03-02
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ภาคภูมิ กำจัด
Email :: eqamtmu@gmail.com โทร:: 06 3895 1287
   
เอกสารประกอบ: open โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO 13528:2022 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparis

วันที่บันทึกโครงการ 2023-06-15 00:22:11