กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การอบรมหลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี ด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV self-screening test) จำนวน 2 รุ่น
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กรมควบคุมโรค
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 19/04/2566 ถึงวันที่ 27/04/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุมโรงแรมเดอะไทด์ บางแสน จังหวัดชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-026-23-04-06
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวนริณี เณรจาที
Email :: narinee_26@hotmail.com โทร:: 085-2892738
   
เอกสารประกอบ: open การอบรมหลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี ด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV self-screening test)
เอกสารประกอบ: open กำหนดการอบรมหลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี รุ่นที่ 1 และ 2

วันที่บันทึกโครงการ 2023-06-15 00:22:11