กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการบรรยายวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ประจำปี 2566
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 2 การอบรมฟื้นฟูวิชาการ/การอบรมระยะสั้น
วันที่จัดกิจกรรม 12/04/2566 ถึงวันที่ 31/05/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุมภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 2 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-02-010-23-04-05
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวเบญจพร เถาว์โท
Email :: benbenthaowto@gmail.com โทร:: 0992852335
   
เอกสารประกอบ: open โครงการบรรยายวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ประจำปี 2566

วันที่บันทึกโครงการ 2023-06-15 00:22:11