กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 06/12/2566 ถึงวันที่ 08/12/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องนกยูง ชั้น 3 อาคารเอ็มเพรสพรีเมียร์ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-04-004-23-12-04
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายธนกร การลักษณี
Email :: Thanakorn.karn@cmu.ac.th โทร:: 053-935064
   
เอกสารประกอบ: open การประชุมวิชาการภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

วันที่บันทึกโครงการ 2023-08-16 14:59:10