กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : Basic troubleshooting by good lab practices
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทแอ๊บบอต ลาบอราตอรีส
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 29/11/2566 ถึงวันที่ 29/11/2566
สถานที่ จัดกิจกรรม Video conference จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-037-23-11-15
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ธนาภรณ์ ชีวาเสถียรชัยพร
Email :: thanaporn.cheewastienchaiyaporn@abbott.com โทร:: +666 59373569
   
เอกสารประกอบ: open CMTE submission 29 Nov 2023-Troubleshooting

วันที่บันทึกโครงการ 2023-10-25 09:48:20