กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการประจำปี โรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 34 ประจำปี 2567 "Good Basic to advanced medical technology for all" พื้นฐานดี เทคโนโลยีเด่น เพื่อสุขภาพดีแข็งแรงอย่างเท่าเทียม
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   โรงพยาบาลราชวิถี
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 1 การประชุมวิชาการประจำปี
วันที่จัดกิจกรรม 15/02/2567 ถึงวันที่ 16/02/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุมชั้น 11 และ 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-01-071-24-02-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายชาญยุทธ ป้องกัน
Email :: cpongkun@gmail.com โทร:: 095-2651535
   
เอกสารประกอบ: open โครงการประชุมวิชาการครั้งที่ 34 ประจำปี 2567
เอกสารประกอบ: open (ร่าง) กำหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 ปี 2567

วันที่บันทึกโครงการ 2023-11-25 22:40:26