กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการทางเคมีคลินิก ประจำปี 2567 เรื่อง “Current Trends in Clinical Chemistry”
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 22/02/2567 ถึงวันที่ 23/02/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ต เชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom จังหวัด เชียงใหม่
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-04-004-24-02-02
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายธนกร การลักษณี
Email :: Thanakorn.karn@cmu.ac.th โทร:: 053-935064
   
เอกสารประกอบ: open การประชุมวิชาการทางเคมีคลินิก ประจำปี 2567 เรื่อง “Current Trends in Clinical Chemistry”

วันที่บันทึกโครงการ 2023-12-05 07:35:05