กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองการตรวจประเมิน คุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189/ISO15190”
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 24/02/2567 ถึงวันที่ 25/02/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม ณ โรงแรมทอสคานา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-03-110-24-02-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กนกอร จูตะวิริยะสกุล
Email :: kanoch@kku.ac.th โทร:: 0865579556
   
เอกสารประกอบ: open

วันที่บันทึกโครงการ 2023-12-21 14:46:03