กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 14/02/2567 ถึงวันที่ 16/02/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด นครปฐม
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-03-013-24-02-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดร.ทนพญ.ทองเพิ่ม มั่นคงดี
Email :: thongperm.mun@mahidol.ac.th โทร:: 0815594833, 024419003-7 ต่อ 1357
   
เอกสารประกอบ: open จดหมายอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบ: open กำหนดการการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ

วันที่บันทึกโครงการ 2024-01-01 22:27:42