กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ในการขับเคลื่อนชุมชนนักปฏิบัติด้านเอชไอวี ด้วยโปรแกรม ECHO ระดับพื้นที่ ปี 2567 (จังหวัดอุดรธานี)
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กรมควบคุมโรค
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 6 การบรรยายชุดวิชาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
วันที่จัดกิจกรรม 22/02/2567 ถึงวันที่ 25/07/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จังหวัด นนทบุรี
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-06-026-24-02-06
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นริณี เณรจาที
Email :: narinee_26@hotmail.com โทร:: 085-2892738
   
เอกสารประกอบ: open โครงการ ECHO ปี 2567
เอกสารประกอบ: open หลักสูตร ECHO สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ Node อุดรธานี

วันที่บันทึกโครงการ 2024-01-11 14:13:43