กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : 2024 ORTHO Online Education Program ครั้งที่ 5
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 18/06/2567 ถึงวันที่ 18/06/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม Online จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-41-082-24-06-05
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พิชยา พุ่มนิคม
Email :: pichaya.poomnikom@quidelortho.com โทร:: 0619419825
   
เอกสารประกอบ: open Proposal ครั้งที่ 5

วันที่บันทึกโครงการ 2024-01-12 14:40:59