กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : 2024 ORTHO Online Education Program ครั้งที่ 8
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 41 อบรม Online
วันที่จัดกิจกรรม 17/09/2567 ถึงวันที่ 17/09/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม Online จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-41-082-24-09-08
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พิชยา พุ่มนิคม
Email :: pichaya.poomnikom@quidelortho.com โทร:: 0619419825
   
เอกสารประกอบ: open Proposal ครั้งที่ 8

วันที่บันทึกโครงการ 2024-01-12 14:44:51