กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : “Patient Blood Management Day in Cardiac Surgery 2024”
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 17/02/2567 ถึงวันที่ 17/02/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรม นิกโก กรุงเทพฯ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม ไม่ระบุ
รหัสกิจกรรม 1-04-103-24-02-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวนลินี สุขเจริญยิ่งยง
Email :: nalinee.sukjaroenyingyong@transmedicgroup.com โทร:: 098-454-1953
   
เอกสารประกอบ: open โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบ: open โครงการและกำหนดการ

วันที่บันทึกโครงการ 2024-01-17 22:03:23