กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : “Twilight Conference with INNOVITA, Unveiling the First Complete Rapid POCT Panel for Respiratory Infections.”
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 22/02/2567 ถึงวันที่ 22/02/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรม MILLENNIUM HILTON BANGKOK ห้อง Grand Ballroom จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-054-24-02-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดารัตน์ เหลืองวรานันท์
Email :: hausenteam@gmail.com โทร:: 0818191998
   
เอกสารประกอบ: open โครงการประชุม Twilight Conference with INNOVITA-20240118_AP
เอกสารประกอบ: open กำหนดการประชุมสัมนา Twilight Conference with INNOVITA_AP

วันที่บันทึกโครงการ 2024-01-23 09:40:17