กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการวิชาการ "Elevating Excellence:Beyond limits in ANA testing with the pioneering integration of CLIA and IFA"
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 14/02/2567 ถึงวันที่ 14/02/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม ห้องประชุมภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 2 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-04-010-24-02-03
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวเบญจพร เถาว์โท
Email :: benbenthaowto@gmail.com โทร:: 0992852335
   
เอกสารประกอบ: open ขออนุมัติในหลักการจัดโครงการวิชาการ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก รพ.ศิริราช

วันที่บันทึกโครงการ 2024-02-02 15:40:15