กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : Essential of External Quality Assessment (EQA) in Medical Laboratory: ความสาคัญของการควบคุมคุณภาพภายนอก (EQA) ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท เมดิทอป จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 21/02/2567 ถึงวันที่ 21/02/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม Salon A โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-035-24-02-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม จีระนันท์ แสนอาทิตย์
Email :: jeeranan_diag@meditopthailand.com โทร:: 0944266455
   
เอกสารประกอบ: open 1. โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “Essential of External Quality Assessment (EQA) in Medical Laboratory: ความสาคัญของการควบค
เอกสารประกอบ: open กำหนดการประชุมสัมมนา “Essential of External Quality Assessment (EQA) in Medical Laboratory: ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพภ

วันที่บันทึกโครงการ 2024-01-24 15:07:48