กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : 2nd Coagulation User Group Meeting: Meet the Experts
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัทซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 16/02/2567 ถึงวันที่ 17/02/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม เชียงราย จังหวัด เชียงราย
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-042-24-02-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ณภาธร อัศวภูริโยธิน
Email :: naphathorn@sysmex.co.th โทร:: 0966424698
   
เอกสารประกอบ: open กำหนดการประชุมสัมมนา

วันที่บันทึกโครงการ 2024-01-30 18:36:58