กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกาย
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 24/04/2567 ถึงวันที่ 26/04/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด ชลบุรี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-03-093-24-04-01
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผศ.ดร.นัฐพล ประกอบแก้ว
Email :: nattaphol@go.buu.ac.th โทร:: 090-9515969
   
เอกสารประกอบ: open ขอคะแนน CMTE
เอกสารประกอบ: open โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสารน้ำร่างกาย

วันที่บันทึกโครงการ 2024-02-04 22:24:44