กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรม The 6th Medical Laboratory Conference เรื่อง "Forward to the Future" 29-30 August 2023 SD Avenue Hotel, Bangkok
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 29/08/2567 ถึงวันที่ 30/08/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม โรงแรม SD Avenue กรุงเทพฯ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะ
รหัสกิจกรรม 1-03-010-24-08-03
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม เยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา
Email :: siyaowalak@gmail.com โทร:: 0840903632
   
เอกสารประกอบ: open IO-เอกสารอนุมัติการประชุม
เอกสารประกอบ: open ตารางการอบรม

วันที่บันทึกโครงการ 2024-02-07 11:30:05