กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Key Operator’s Training for VITROS® 5600 Integrated System
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 09/04/2567 ถึงวันที่ 12/04/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม Experience Centre, Ortho Clinical Diagnostics จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-03-082-24-04-11
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พิชยา พุ่มนิคม
Email :: pichaya.poomnikom@quidelortho.com โทร:: 0619419825
   
เอกสารประกอบ: open ตารางการอบรม

วันที่บันทึกโครงการ 2024-02-23 15:30:51