กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การประชุมเรื่อง “เทคนิคการแพทย์วิจัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 หัวข้อเดินหน้าวิจัย: สถิติเบื้องต้นเพื่องานวิจัยทางการแพทย์"
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 05/07/2567 ถึงวันที่ 05/07/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัด ปทุมธานี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-03-029-24-07-03
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางกันยารัตน์ อินแผลง
Email :: kanyarat.i@allied.tu.ac.th โทร:: 0945470462
   
เอกสารประกอบ: open รายละเอียดการประชุมเรื่อง “เทคนิคการแพทย์วิจัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 หัวข้อเดินหน้าวิจัย: สถิติเบื้องต้นเพื่องานวิจัยท

วันที่บันทึกโครงการ 2024-02-29 12:31:08