กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิชาการงาน LAB Future & BIO Expo 2024
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 09/05/2567 ถึงวันที่ 10/05/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัด ขอนแก่น
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-002-24-05-03
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม รณพร คำพามา
Email :: ranaporn.pra@gmail.com โทร:: 0886811581
   
เอกสารประกอบ: open โครงการ
เอกสารประกอบ: open กำหนดการ

วันที่บันทึกโครงการ 2024-03-01 09:31:58