กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Next generation sequencing และ Bioinformatics ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรค”
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่จัดกิจกรรม 03/05/2567 ถึงวันที่ 03/05/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม ระบบสื่อออนไลน์ zoom จังหวัด ปทุมธานี
ลักษณะกิจกรรม รับสมัครผู้ร่วมกิจกรรมทั่วไป
รหัสกิจกรรม 1-03-030-24-05-02
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผศ.ดร.ธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ และ ดร.ภูมภัสส์ พุทธ์ผดุงวิพล
Email :: thanet.s@rsu.ac.th โทร:: 029972200 ต่อ 8477
   
เอกสารประกอบ: open แบบเสนอCMTE_การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Next generation sequencing และ Bioinformatics ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรค
เอกสารประกอบ: open กำหนดการ_อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Next generation sequencing และ Bioinformatics ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรค

วันที่บันทึกโครงการ 2024-03-11 10:43:50