กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์

แสดงกิจกรรม


ชื่อกิจกรรม : โครงการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 21 เรื่อง “Infection Prevention in The Era of Quality Improvement”
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง   กรมควบคุมโรค
ประเภท ประเภทกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชนิดที่ 4 การสัมมนาทางวิชาการ
วันที่จัดกิจกรรม 24/06/2567 ถึงวันที่ 28/06/2567
สถานที่ จัดกิจกรรม ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่ได้รับเชิญ
รหัสกิจกรรม 1-04-026-24-06-13
คะแนนที่ได้
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม อ้อยใจ โคตรหนองปิง
Email :: aoy0912@hotmail.com โทร:: 025903443
   
เอกสารประกอบ: open โครงการ
เอกสารประกอบ: open กำหนดการสัมมนา

วันที่บันทึกโครงการ 2024-03-12 11:20:41